Corona Tag Archive

The Hunger Virus

Original: “Gaskiya mun gode. Da yawa suna kwana da nunwa. Ba abinci. Ciwon cororo ko mene. Ba sai ya zo ba. Nunwa zai keshe wanisu. Nunwa Virus” Direct Translation to English:...